Úc lắp đặt camera theo dõi gia súc nhập khẩu từ Việt Nam

Công ty Elders của Úc đang  sẵn sàng khởi động một hệ thống CCTV camera lớn để có thể theo dõi tình hình của gia súc xuất khẩu sang Việt Nam. Công... Read more »