Startup Grind Melbourne, một sự kiện cho những người muốn mở các công ty khởi nghiệp. (ABC: Kristofor Lawson)

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *