Để giữ tính mạng cho một em bé ở nước nghèo cần một khoảng viện trợ tương đương 5400 đô la Úc. (AFP: Mahmud Hams)

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *