hoàng hôn ở Cable Beach , Broome, WA. Ảnh chụp bằng điện thoại. Terri Cowley

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *