Phát hiện giòi trong sản phẩm của Aldi ở Melbourne

Một người tiêu dùng vừa tìm thấy có giòi trong hũ mứt mua ở Aldi. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các sự kiện giáng đòn mạnh vào danh tiếng của chuỗi... Read more »