Học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Melbourne sẽ được cung cấp bữa anh trưa miễn phí

Một chương trình từ thiện mới sẽ cung cấp thức ăn miễn phí cho những trẻ phải đi học với cái bụng rỗng tuếch. Một trường học ở vùng Thomastown và một... Read more »