Chính quyền Andrews trợ cấp 1.6 triệu đô la cho trường South West Institute of TAFE

Chính quyền Lao động bang Victoria sẽ trợ cấp 1.6 triệu đô la cho trường South West Institute of TAFE để thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng, giúp 270 học... Read more »