ÚC: Queensland xác nhận trường hợp Zika đầu tiên của bang

Ngày hôm nay, Queensland cũng đã xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên khi mà toàn cầu đang phải đối mặt với đe dọa từ dịch bệnh này. Một người... Read more »