Bắt nghêu ở Úc

Quy định có nêu rõ những ai muốn bắt nghêu thì phải mua giấy phép (license) với giá khoảng năm đô Úc. Với giấy phép đó, mỗi người sẽ được bắt tối... Read more »