Melbourne sẽ ngày càng ít cây xanh

Đây là dự đoán của nhiều người dân thành phố này khi mỗi ngày trôi qua, trung tâm Melbourne có 3 cây xanh bị chặt hạ. Cụ thể, số cây xanh bị chặt... Read more »