Victoria: Chính quyền Lao động trở cấp hơn 9 triệu đô la cho thực tập sinh và người học nghề

Báo Úc – Chính quyền Lao động của Thủ hiến Andrews sẽ tăng cường hỗ trợ Các tổ chức Đào tạo Nhóm (GTOs) để giúp nguồn nhân lực trong tương lai ở... Read more »