Chính sách tị nạn Úc là ‘hợp pháp’ ?

Tòa án Tối cao Australia vừa phán quyết chính sách của chính phủ tạm giữ người tỵ nạn ở ngoài khơi là hợp pháp. Tòa án bác bỏ phản đối từ các... Read more »