Đại học Queensland – Úc tìm ra “Vũ khí mới’ chống siêu khuẩn

Các chuyên gia thuộc Đại học Queensland (Úc) đã tìm ra một nhóm đường tổng hợp có thể trói buộc và phá hủy các thành tế bào vi khuẩn, mở ra khả... Read more »