Úc: Trường học giám sát hoạt động của học sinh trên mạng xã hội để đề phòng chủ nghĩa cực đoan

Để phát hiện các dấu hiệu của chủ nghĩa cực đoan, các trường học ở Úc sẽ giám sát tất cả hoạt động của học sinh trên máy tính hoặc tablet do... Read more »