Chụp ảnh bằng điện thoại di động là một hình thức thiền

Ý kiến cho rằng điện thoại di động có thể giúp bạn cảm thấy bình an  và tĩnh tâm nghe có khó tin. Tuy nhiên, camera trong điện thoại có thể là... Read more »