“LUYỆN” ĐƯỢC NHỮNG CHÂN LÍ CUỘC ĐỜI NÀY THÌ MỌI NGƯỜI XUNG QUANH AI CŨNG YÊU QUÝ BẠN

Nhiều người ngĩ rất xâu xa nhưng thật ra chân lí cuộc đời đôi khi chỉ là những điều rất đơn giản và gần gũi trong cuộc sống, nhưng không phải ai... Read more »

PHÀM Ở ĐỜI, CÓ 3 ĐIỀU TUYỆT ĐỐI BẠN KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI RA!

Người xưa có câu: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Chúng ta nên học cách kiểm soát lời nói của mình bằng cách suy nghĩ hai lần trước... Read more »

Kiếp người có 2 điều không nên nhìn, 3 điều không nên quản, 4 điều không nên cho, 5 điều không nên đợi

Đời người mơ mà thực, thực mà mơ, thế gian xoay vần chẳng thể lường trước tương lai. Nhưng nếu muốn cuộc sống an yên, hãy nhớ kỹ mấy điều này Đời... Read more »