Việt Nam thuê “Viện thiết kế Trung Quốc” lập quy hoạch hai bờ sông Hồng?

Báo Úc – Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) là đơn vị được mời làm tư vấn lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng. Từ... Read more »