Việt Nam: Mua thiết bị y tế 5,6 tỉ, kê lên 16,7 tỉ đồng

Báo Úc – Ông Mai Xuân Hải, giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho biết đã có giải trình lại các nội dung vừa được Kiểm toán Nhà nước công... Read more »