Việt Nam: “Có vấn đề” trong chi trả tiền đền bù sau sự cố Formosa

Báo Úc – Nhiều đối tượng không bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Formosa gây ra nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền bồi thường. Câu... Read more »