Học sinh Việt xuất sắc tại Úc từng không biết tiếng Anh

Đây là tình trạng của Vincent Đoàn – người vừa được nhận danh hiệu học sinh xuất sắc nhất năm 2015 của trường Dux of Rockhampton State High School khi mới sang Úc không... Read more »