Trung Quốc thừa nhận Covid-19 phơi bày lỗ hổng y tế

Đăng ngày

Quan chức Trung Quốc thừa nhận Covid-19 phơi bày “những thiếu sót” trong hệ thống y tế công cộng và nước này đang tiến hành các biện pháp cải cách. “Sự bùng phát Covid-19 là một bài kiểm tra lớn hé lộ rằng Trung Quốc vẫn có những thiếu sót trong hệ thống kiểm soát…