Úc: Tập đoàn bán lẻ Woolworths thiệt hại hơn 11,000 đô chỉ vì một quả nho

Đăng ngày

Một người về hưu đang hưởng trợ cấp tàn tật tại Queensland, ông Raymond Polwarth đã kiện Woolworths ra Tòa án quận Brisbane sau khi ông bị trượt ngã bởi một quả nho trong cửa hàng ở Hervey Bay vào tháng 2/2014. Người đàn ông 51 tuổi này đã mong muốn nhận được hơn 140,000…