Chính quyền Andrews trợ cấp 1.6 triệu đô la cho trường South West Institute of TAFE

Chính quyền Lao động bang Victoria sẽ trợ cấp 1.6 triệu đô la cho trường South West Institute of TAFE để thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng, giúp 270 học viên tìm kiếm việc làm trong các ngành công nghiệp đang phát triển.

Photo: google.com

Giám đốc phụ trách giáo dục và kỹ năng bang Victoria ông Steve Herbert đã tuyên bố gói trợ cấp này trong chuyến thăm cơ sở ở thành phố Warrnambool của trường South West Institute of TAFE vào hôm thứ Ba 21/7. Gói trợ cấp này được trích từ quỹ TAFE Back to Work Fund có tổng đầu tư 50 triệu đô la của chính quyền Lao động. Trường South West Institute of TAFE sẽ sử dụng tiền trợ cấp để thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng cho những người trẻ tuổi, giúp họ tìm kiếm việc làm trong các ngành công nghiệp đang phát triển và góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp của thanh thiếu niên ở địa phương.

Quỹ TAFE Back to Work Fund là một phần của kế hoạch khôi phục hệ thống các trường TAFE có tổng đầu tư 350 triệu đô la của chính quyền Lao động. Nguồn quỹ này sẽ hỗ trợ các dự án cho phép các trường TAFE hợp tác với các ngành công nghiệp ở địa phương để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng theo nhu cầu tuyển dụng, trong đó có các ngành nằm trong kế hoạch Back to Work Plan của chính quyền bang. Kế hoạch này cũng hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tuyển dụng người trẻ tuổi bị thất nghiệp, người bị mất việc hoặc những người bị thất nghiệp dài hạn.

Nguồn: viet-times.com.au

Facebook Comments