Hệ thống cảnh báo khủng bố của Úc được đổi mới

26/11/2015
Cẩm Nang Úc, OZ Life, Tin hot, Tin nước Úc

Leave a comment

<!–

 • Cm Nang c
 • ESL
 • Gii Tr
  • m Nhc
  • Cng ng Mng
  • in nh
  • Sao Vit
 • Khm Ph
 • Ngm
 • Ni bt trong 24h
 • OZ Life
 • Qung Co
 • Sng Tr
 • Th Gii
 • Th Vin nh
 • Tin hot
 • Video
 • –>

  NVU – Úc đã thay đổi hệ thống báo động khủng bố quốc gia, với tổng cộng tất cả năm cấp độ mới, mặc dù mức độ đánh giá nguy hiểm vẫn chưa được nâng cao.

  Tổng Trưởng Tư Pháp George Brandis nói với các phóng viên ở Canberra vào thứ năm rằng hệ thống mới sẽ cho phép có thêm thông tin về khả năng cho một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào cộng đồng dân cư.

  “Đánh giá của chúng tôi về mức độ đe dọa khủng bố phải đối mặt đối với người dân Úc sẽ không thay đổi trong ngày hôm nay,” Thượng nghị sĩ Brandis nói.

  Sự thay đổi trên có nghĩa rằng mức độ cảnh báo công chúng hiện nay là “có thể xảy ra” (probable), chứ không phải giống như trước được định nghĩa là “cao” (high).

  Năm cấp độ bao gồm:

  • Không dự tính xảy ra (not expected)
  • Có khả năng (possible)
  • Có thể xảy ra (probable)
  • Dự tính sẽ xảy ra (expected)
  • Chắc chắn xảy ra (certain)

  Bộ trưởng Tư pháp Michael Keenan nói động thái này sẽ cho phép các cơ quan an ninh có được thông tin cụ thể hơn về các mối đe dọa ở những cấp độ lớn.

  Hệ thống cảnh báo sẽ bao gồm một “bảng thông báo từ vấn cộng đồng” (statement of public advice) mới, sẽ được phát hành bởi chính phủ để cung cấp thông tin về ý nghĩa của những mối đe dọa, nguồn gốc của các mối đe dọa khủng bố, mục tiêu tiềm năng và những hậu quả mà một cuộc tấn công khủng bố có thể gây ra.

  HỆ THỐNG CẢNH BÁO KHỦNG BỐ MỚI

  CERTAIN – Một cuộc tấn công khủng bố sẽ sớm xảy ra hoặc đang được tiến hành.

  EXPECTED – Thông tin tình báo đáng tinh cậy, cụ thể chỉ ra một ý định hiện tại, khả năng và kế hoạch cho một cuộc tấn công.

  PROBABLE –  Thông tin tình báo đáng tin cậy cho thấy một đối tượng là mục tiêu của những kẻ khủng bố với ý định và khả năng tiến hành một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công khủng bố có khả năng và có thể xảy ra.

  POSSIBLE –  Thông tin tình báo đáng tin cậy cho thấy rằng trong khi một đối tượng là mục tiêu của bọn khủng bố, nhưng không có nhiều ý định hoặc chưa đủ khả năng tiến hành một cuộc tấn công.

  NOT EXPECTED – Không có dấu hiệu của bất kỳ mối đe dọa khủng bố. Một cuộc tấn công khủng bố là không đủ khả năng xảy ra.

   

  Hoàng Dung / News Viet Uc

   


  Hệ thống cảnh báo khủng bố khủng bố Terror Úc 2015-11-26

  Facebook Comments