Địa lý Australia

Đăng ngày

Thông tin tóm tắt đầy đủ vị trí địa lí, các bang và các vùng lãnh thổ của nước Úc.   Nước Úc có tên chính thức là Liên Bang Australia nằm phía Nam bán cầu với diện tích đất liền 7.74 triệu km2, là quốc gia lớn thứ 6 trên thế giới và lớn…