Úc thay đổi quy trình kiểm tra đối với gạo

Theo thương vụ Việt Nam tại Úc, thì nước này đang đổi quy trình kiểm tra đối với gạo không có khả năng nảy mầm.

Trong tháng 9/2019, Bộ Nông nghiệp Úc đã ban hành thay đổi về quy trình kiểm tra đối với mặt hàng gạo không có khả năng nảy mầm (non-viable rice), cụ thể như sau.

Bộ Nông nghiệp Úc đã rà soát lại quy trình kiểm tra về an toàn sinh học đối với gạo không có khả năng nảy mầm (non-viable rice) để đảm bảo quy trình này vẫn hoạt động hiệu quả trong việc quản lý và phát hiện các rủi ro chính về an toàn sinh học như Mọt đốt cứng (Trogoderma granarium).

hatngoctroi-68-1-adem8
Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần lưu ý những thay đổi ở thị trường Úc.

Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp Úc đã đưa ra các thay đổi sau đây đối với các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong việc quản lý các lô hàng gạo:

Đối với các lô hàng gạo được xử lý thông qua thỏa thuận được phê duyệt theo chương trình Xử lý nhập khẩu tự động hàng hóa (AEPCOMM), các nhà môi giới hoặc đại lý phải xuất trình tất cả các chứng từ theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp Úc như một phần của thủ tục khi hàng bị kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra an toàn sinh học, nhân viên kiểm tra sẽ lấy đủ lượng gạo từ mỗi đơn vị mẫu để tiến hành kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Quá trình này sẽ áp dụng đối với tất cả các đơn vị mẫu bao gồm cả những đơn vị dưới 5 kg và được đóng gói trong các vật liệu rõ ràng và sạch sẽ.

Theo Cungcau

Facebook Comments