Địa phương nào bị tạm dừng tuyển lao động đi làm tại Hàn Quốc năm 2020?

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS vào năm 2020. Trong đó Hà Tĩnh có 2 huyện dừng tuyển chọn.

Căn cứ Bản ghi nhớ về Chương trình EPS với Hàn Quốc và mục tiêu, lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2018-2020, sau khi thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2020 đối với 10 quận/huyện ở Việt Nam.

Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên.

Thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2020

Các tỉnh, thành phố bị tạm dừng xuất khẩu lao động Hàn Quốc 2020 như sau: huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An); huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa, TP Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa); huyện Nghi Xuân, Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình); huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình).

Trong đó, 2 huyện ở tỉnh Hà Tĩnh có số người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tính đến ngày 29/2/2020: Nghi Xuân hiện có 328 người và huyện Kỳ Anh có 56 người.

Cũng theo thông báo của Bộ LĐ-TB&XH, ngoài 10 quận/huyện nêu trên, còn có 21 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên, đồng thời một số địa phương còn nhiều lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Danh sách các địa phương có tỷ lệ lao động không về nước đúng thời hạn.

Trong đó, Hà Tĩnh có 2 địa phương có tỷ lệ lao động không về nước đúng thời hạn và số lượng cư trú bất hợp pháp cao tại Hàn Quốc tính đến ngày 29/2/2020. Đó là huyện Hương Sơn với 44 người và thành phố Hà Tĩnh 43 người.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước và lao động về nước đúng thời hạn hợp đồng.

Căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2020, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2021 đối với các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, dỡ bỏ việc tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Facebook Comments