Chính quyền Andrews trợ cấp 1.6 triệu đô la cho trường South West Institute of TAFE

Đăng ngày

Chính quyền Lao động bang Victoria sẽ trợ cấp 1.6 triệu đô la cho trường South West Institute of TAFE để thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng, giúp 270 học viên tìm kiếm việc làm trong các ngành công nghiệp đang phát triển. Photo: google.com Giám đốc phụ trách giáo dục và kỹ…