Bắt nghêu ở Úc

Đăng ngày

Quy định có nêu rõ những ai muốn bắt nghêu thì phải mua giấy phép (license) với giá khoảng năm đô Úc. Với giấy phép đó, mỗi người sẽ được bắt tối đa là năm kg nghêu. ‘Quới nhân’ giúp đỡ Bảy giờ sáng. Trời xám xịt, muốn mưa. Hơi lạnh tràn về. Vừa xách…