Cây mọc ra vàng ở Australia

Đăng ngày

Các nhà khoa học đã phát hiện những dấu vết của vàng trong lá của các bạch đàn ở Australia. Tại Perth, Australia, các nhà địa chất học đã lần đầu tiên phát hiện, cây bạch đàn sinh trưởng trên mặt của mỏ vàng, vào thời kỳ hạn hán nó có thể thông qua bộ rễ…