Úc: So sánh giá nhà ở Melbourne và Sydney

Đăng ngày

Những nhà đầu tư đột nhiên quyết định rằng những khu nhà hướng ra cảng biển không còn hấp dẫn nữa? Hay là những ngôi nhà ở các đại lộ nhiều cây và có thành phố có tàu điện (tram) ở Melbourne ngày càng đáng giá hơn? Nhà kinh tế Andrew Wilson đánh giá rằng…