Người Việt ở Úc sắm Tết 2016

Đăng ngày

Bà con người Việt ở Úc đến các cửa hàng không chỉ để mua sắm mà còn giao lưu, chúc tụng, chia sẻ nhiều câu chuyện vui khiến không khí thêm đầm ấm. Dù bận rộn nơi xứ người song sáng 29 Tết, bà con người Việt ở Úc vẫn đổ về các cửa hàng…