Úc trên lộ trình hồi phục từ đại dịch COVID-19: Thủ tướng Morrison “cân nhắc” về $1500 JobKeeper

Đăng ngày

Thủ tướng Scott Morrison đang xem xét cắt giảm khoản thanh toán JobKeeper $1500 đô la mỗi hai tuần hoặc loại bỏ chương trình này nhanh hơn dự kiến, lo ngại đang tạo ra các công ty “xác ướp” – không thể tồn tại nếu không có trợ cấp lương. Chỉ vài ngày sau khi…